slovenčina | english
Vstup pre členov komory
Zoznam asistentov patentových zástupcov

Meno Názov kancelárie/Adresa Tel/Fax/Mail Poznámka
NEUSCHLOVÁ Zuzana, Bc.Advokátska, patentová a známková kancelária
Dostojevského rad. č.5
811 01 Bratislava
tel.: +421 2 59103900
fax: +421 2 59103999
tel.: +421 903 442975
tel. +421 2 59103902, 3, 4, 5, 6
e-mail: vneuschl(zavináč)patent-iurist.sk www.patent-iurist.sk
BIZUBOVÁ Barbara, MgrLITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o.
Patentová, známková a znalecká kancelária
Pluhová 78
831 03 Bratislava
tel.: +421 2 44641644
fax.: +421 2 44641646
GIRMAN Ján, RNDr.GIRMAN IP management
Patentová a známková kancelária
Piaristická 2
949 01 Nitra
el.: 0907 750 507
e-mail: girman(zavináč)ipmanagement.sk
www.IPmanagement.sk
LABUDÍKOVÁ Darina, Mgr.Ing. Miroslav Labudík
Jesenského 1170-B/4
024 04 Kysucké Nové Mesto
tel fax.: +421 41 42120 07
MRENICA Jaroslav, Ing.Patentová, známková a oceňovacia kancelária
Mládežnícka 1435
020 01 Púchov
tel.: +421 42 4632871
e-mail:mrenjarzavináčstonline.sk
www.stonline.sk
MRENICA Juraj, Ing. PhD.,Patentová, známková a oceňovacia kancelária
Mládežnícka 1435
020 01 Púchov
el.: +421 42 4632871
e-mail:mrenjarzavináčstonline.sk
www.stonline.sk
NEMČEK Jozef, Ing.ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s.
Patentová, známková a právna kancelária.

Palisády 36, 811 06 Bratislava 1
tel.: +421 2 44640265
tel./fax: +421 2 44454195
e-mail: jn2(zavináč)rrg.sk
TOMEŠ Pavol, Bc.HÖRMANNOVÁ • TOMEŠ
Patentová, technická a známková kancelária
Repašského 20, 841 02 Bratislava 4
tel.: +421 2 64463795
tel.: +421 2 64461255
fax: +421 2 64463794
e-mail: palo(zavináč)bhtpatent.sk
www.bhtpatent.sk