slovenčina | english
Vstup pre členov komory
Zoznam slovenských spoločností patentových zástupcov

Meno Názov kancelárie/Adresa Patentoví zástupcovia Tel/Fax/Mail
BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.Patentová a známková kancelária
Kukučinova 13
921 01 Piešťany
Ing. Boris Beleščák
Ing. Ladislav Beleščák
tel.: +421 33 7777721
e-mail:office@belescak.sk
web: www.belescak.sk
FAJNOR IP s.r.o.Patentová a známková kancelária
Krasovského 13
851 01 Bratislava
Mgr. Karol Fajnor
Ing. Ľuboš Fajnor
Ing. Mária Fajnorová
Tel. :+421 2 63811921
Fax: +421 2 63811420
email:info@fajnor.sk
http:// www.fajnor.sk
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.Palisády 50, 811 06 BratislavaDagmar Čechvalovátel./fax: +421 2 54419167
tel./fax: +421 2 54419168
e-mail: dasa(zavináč)inventa.sk
http://www.inventa.sk
LITVÁKOVÁ A SPOL, s.r.o.Patentová a známková kancelária
Pluhová 78
831 01 Bratislava
Ing. Litváková Edita
Ing. Litváková Lenka
tel.: +421 2 44641644
tel.: +421 903 955 418
fax: +421 2 44641646
e-mail: office(zavináč)litvakova.sk
http://www.litvakova.sk
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.Patentová a známková kancelária
Budatínska 12, 851 06 Bratislava
Mgr. Katarína Baďurová, Ing. Marta Majlingová, Ing. Zuzana MajlingováTel: +421 2 6381 0093
Fax: +421 2 63811423
PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť

Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35
P.O.Box 28, 830 05 Bratislava 35
Ing. Ľubica Palkovičová, Ing. Ľudmila Sloviaková, Alexander Ágh, tel.: +421 2 49201711
fax: +421 2 44872075
e-mail: patmag@patentservis.sk
ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária verejná obchodná spoločnosť Palisády 36, 811 06 Bratislava 1Ing. Anna Žáková, Ing. Alena Hamašová
tel./fax: +421 2 44454197
tel.: +421 2 44454195
tel./fax: +421 2 54777593
e-mail:rrg@rrg
septum s.r.o.Patentová a známková kancelária
Palisády 50, 811 06 Bratislava
Mgr. Katarína Makeľovátel./fax: +421 2 54419167
tel./fax: +421 2 54419168
e-mail: dasa(zavináč)inventa.sk
http://www.inventa.sk
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.Advokátska, patentová a známková kancelária
Dostojevského rad č. 5
811 09 Bratislava
JUDr. Ing. Vladimír Neuschlel.: +421 2 59103900
fax: +421 2 59103999
tel.: +421 903 442975
tel. +421 2 59103902, 3, 4, 5, 6
e-mail: vneuschl(zavináč)patent-iurist.sk www.patent-iurist.sk
Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.Patentová a známková kancelária
Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava
Ing. Karol Fajnor
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.Patentová, známková a právna kancelária
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava
Mgr. Viera Žovicová, Mgr. Milan Žovic, Ing. Mgr. Martin Žovictel./fax: +421 2 65315111
tel./fax: +421 2 65315121
tel./fax: +421 2 65315106
e-mail: office(zavináč)zovicpat.sk
http://www.zovicpat.sk